Parní systém - od 160 st. C do 300 st. C Tisk
Předizolovaný parní systém se používá pro dálkový rozvod páry. Jedná se o sendvičový systém z vrstev izolací, které jsou konstruovány tak, aby zabezpečovaly dodržení maximálních přípustných provozních teplot pro jednotlivé vrstvy. Předizolovaný parní systém HART-PIPE je konstruován jako kluzný, na médiové potrubí přiléhá kovová kluzná vložka a teprve na ní jsou aplikovány izolační hmoty jako jsou skleněná tkanina, tvrdá minerální vata řezaná do segmentů, PUR pěna - vše je v chráničce z HDPE nebo ze SPIRO.
 
Image 
 
Předností takto konstruovaného předizolovaného systému je dlouhá životnost, protože díky kovové dilatační trubce se mediové potrubí pohybuje pouze v této vložce a izolační vrstvy včetně pláště stojí (neodírají se tedy vlivem pracovních cyklů médiového potrubí). Kompenzace parního předizolovaného systému HART-PIPE je prováděna v ohybu využitím tzv.,,elipsy´´, ve které médiové potrubí dilatuje do prostoru vytvořené elipsy a nevymačkává a neodírá izolace, které jsou až nad dilatační elipsou. V případě, že se jedná o delší rovný úsek, používáme vlnovcové kompenzátory s vodící trubkou.
 
Image

 
Ztráty jsou vypočtené pro standardní uložení potrubí v zemi:  horní strana pláště 1 m pod povrchem, vodivost zeminy 1,5 W/m, teplota okolní zeminy 8 st.C, průměrná teplota vzduchu 10 st. C.

POZNÁMKA:
Uvedené průměry pláště jsou minimální, ale zároveň takové, že je zaručena konstrukční odolnost potrubí pro danou teplotu. Vyrobit lze potrubí se ztrátami nebo vodivostí přesně podle požadavků zákazníka - v tom případě bude průměr pláště i hmotnost potrubí větší. Je vyráběno i předizolované potrubí s jiným médiovým potrubím podle objednávky. Potrubí je vyráběno i pro venkovní vedení s pláštěm z pozinku. V tomto případě neplatí výše uvedené minimální hodnoty pláště a hmotnost je možné je použít pouze orientačně.

 
 
Copyright © 2020 HART-PIPE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.