Ceník Tisk
Kalkulace ceny předizolovaného systému HART-PIPE je prováděna pouze na základě kladečského schématu, který pro odběratele na jednotlivé akce zpracováváme zdarma.
 
Zdarma pro odběratele zpracováváme předběžné kalkulace pro studie pouze na základě přibližných údajů o trase potrubí a předpokládaných technických parametrů potrubí.

Vzhledem k výše uvedeným faktům nevytváříme ceník jednotlivých komponentů systému. Jednotlivé prvky předizolovaného systému dodáváme pouze ve výjimečných případech a odběratelům na základě jejich poptávky cenu individuálně sdělíme.
Image 
 
Copyright © 2020 HART-PIPE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.