Ohyby s dilatací Tisk

Pro parní rozvody používáme tzv. oblouky v elipse, které jsou konstruovány tak, že médiová trubka má prostor dilatovat v kovové vložce. Dilatační spára je vyrobena ve velikosti dané kladečským schématem. Médiová trubka má tak prostor pro dilataci a tak nestlačuje vrstvy izolace (vata, PUR). Tento způsob konstrukce snižuje počet axiálních kompenzátorů nutných k zabezpečení funkce systému a tím i prodlužuje jeho životnost.
 
 
 
K těmto obloukům, které jsou ve standardních délkách podle tabulky se přidávají tzv. naváděcí kusy. Jedná se o rovnou trubku, ve které je elipsa postupně zmenšována jakýmsi trychtýřem až na normální dilatační spáru na trubce. Oblouky s elipsou mají samozřejmě větší pláště (HDPE, Spiro) než rovné trubky, aby se do pláště vešly kromě elipsy i vrstvy izolací v požadovaných tlouštkách. Průměr pláště oblouků s elipsou stanovujeme podle potřebné velikosti elipsy a síly jednotlivých vrstev izolace.

Standardní rozměry obloků v elipse:

DNL1 + L2
20
1000 + 1000
251000 + 1000
321000 + 1000
401000 + 1000
501000 + 1000
651000 + 1000
801000 + 1000
1001000 + 1000
1251500 + 1500
1501500 + 1500
2001500 + 1500
2502000 + 2000
3002000 + 2000
3502000 + 2000
4002000 + 2000
4502000 + 2000
5002000 + 2000
6002000 + 2000 
Copyright © 2020 HART-PIPE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.