Suvný systém - potrubí od 135 st. C do 160 st. C Tisk

Pro teploty nad 135 st.C doporučuje společnost HART-PIPE používat suvný systém, který pro tyto teploty vyrábí. Při překročení teploty média, třeba i jednorázově nad 135 st. C může dojít k poškození celého systému. Nebezpečí poškození roste s délkou rovných úseků potrubních tras a dimenzí médiového potrubí. Je to způsobeno faktem, že namáhání potrubí ve svárech se při vyšších teplotách a průměrech potrubí dostává nad mez dovoleného namáhání, v některých případech až blízko k mezi pevnosti médiového potrubí, a tím během několika pracovních cyklů dojde k praskání svárů, jako nejcitlivějšíhio místa systému.

Image 

Suvný předizolovaný systém navrhujeme především z toho důvodu, že umožňuje pohyb médiové trubky nezávisle na izolaci a tím tedy snižuje axiální dilatační síly na dovolené hodnoty i v případě nedokonalé montáže potrubí. Kluzné uložení je vytvořeno kovovou vložkou, případně skelným vláknem a PUR pěnou, uložených v plášti. Tato konstrukce prodlužuje životnost izolace o více než 30% a zároveň zabezpečuje  bezpečný a bezporuchový provoz systému, protože dochází k menšímu namáhání materiálu. To je s ohledem na skutečnost, že systém při teplotách nad 135 st.C (zvlášť u větších průměrů) pracuje blízko mezi pružnosti, důležité především  z hlediska bezpečnosti svárů, které v praxi nevykazují vždy stejnou pevnost jako trubka.
 
Ohyby jsou v suvném systému konstrukčně řešeny tak, aby umožnily médiové trubce dilatovat v tzv. elipsách. Na dlouhých  přímých úsecích v případech, kde je to stavebně možné doporučujeme  používat tzv., ,U'' kompenzátory. Při jejich použití odpadá nutnost instalovat axiální kompenzátory.

Použití tohoto systému je zejména pro dálkové rozvody tepla.

Image

 Image Uložit jako Excel tabulku

POZNÁMKA:

Vyrobit lze potrubí s vodivostí (ztrátami) podle požadavků zákazníka. Je vyráběno i předizolované potrubí s jiným médiovým potrubím podle objednávky. Uvedené průměry plášťů jsou nejčastěji používané - lze použít i jiné. Potrubí je vyráběno i pro venkovní vedení s pláštěm z pozinku.

 

 
Copyright © 2020 HART-PIPE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.