HART-PIPE s.r.o. arrow Systémy s polyuretanovou izolací
Systémy s polyuretanovou izolací Tisk
Systém se využívá především pro bezkanálové uložení rozvodů páry a teplé vody z centrálních zdrojů tepla, tj elektráren a tepláren do výměníkových stanic a dále do domácností. Předizolované potrubí s polyuretanovou izolací se používá i k nadzemním rozvodům, kdy je jako vnější chránička použit plášť ze SPIRA.
 
Image
 
Předizolované potrubí se používá vzhledem ke svým jedinečným vlastnostem i k rozvodům pitné vody, plynu, chladicí kapaliny v průmyslových klimatizacích, technických kapalin, minerálních vod, odpadních vod apod. Umožňuje vypustit betonovou konstrukci stavební části rozvodů, protože rozvody z předizolovaného potrubí se ukládají přímo do výkopu na pískový podsyp. Předizolované potrubí je vyrobeno z izolačních vrstev, jejichž složení je vypočteno podle zadané maximální teploty média a plně nahrazuje klasické kanálové uložení tepelných potrubí. Jde o ucelený systém, který se skládá z přímého potrubí (nejčastěji o délce 6 nebo 12 m), oblouků, odboček, redukcí, kompenzátorů, pevných bodů, armatur a spojek ve složení podle projektu a individuálních přání investora.
 
Copyright © 2020 HART-PIPE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.