HART-PIPE s.r.o. arrow Vakuované potrubí
Vakuované potrubí Tisk
Vakuované potrubí, nazývané také „ocel v oceli“, je svou konstrukcí a použitými materiály schopno přenášet všechna média s teplotou od – 30 st.C do + 400 st.C.

Vakuované potrubí je vhodné zejména pro použití v „páteřních“ parovodech nebo teplovodech a ve složitých případech, které většinou bývají v zamokřených oblastech, územích s vysokou hladinou spodní vody, pod vodními toky, při podchodech komunikací nebo jiných zastavěných ploch.

Image
 
Ve vakuovaném potrubí je médiové ocelové potrubí s tepelnou izolací uloženo v ocelové chráničce opatřené obalem proti zemní vlhkosti. Tepelná izolace vnitřní médiové trubky je vypočtena tak, aby zaručovala bezpečný provoz potrubí s minimálními ztrátami až do maximální projektované teploty přepravovaného média.

Výhodou systému je zejména jeho robustnost, spolehlivá konstrukce, snadná a rychlá montáž bez použití betonářských prací nutných k fixaci pevných bodů a pro vodítka kompenzátorů.

Vakuovaný systém je možné navrhnout, vyrobit  a namontovat buď jako otevřený nebo uzavřený systém:

  • V otevřeném systému je potrubí vyrobeno a namontováno bez koncových uzávěrů. To znamená, že do prostoru mezi médiovou a plášťovou trubku má přístup okolní vzduch a tím i vzdušná vlhkost.

  • Uzavřený systém má na koncích trasy namontovány koncové uzávěry, které uzavírají prostor mezi médiovou a plášťovou trubkou a které jsou vybaveny zátkami, sloužícími k vakuaci a vypouštění vody. Při vakuování se koncovým uzávěrem vysaje vzduch mezi médiovou a plášťovou trubkou včetně obsažené vzdušné vlhkosti. Tím prakticky zmizí přenos tepla konvekcí mezi izolací a vnější plášťovou trubkou. Zároveň dojde k výraznému zlepšení tepelných vlastností izolace, protože je také zbavena vzdušné vlhkosti.

Jednotlivé komponenty systému (rovné trubky, ohyby, odbočky, pevné body, axiální kompenzátory, koncové uzávěry atd.) jsou dodávány na stavbu v kompletních montážních dílech.
 
Copyright © 2020 HART-PIPE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.