HART-PIPE s.r.o. arrow Vakuované potrubí arrow Materiály použité pro výrobu
Materiály použité pro výrobu Tisk

VNITŘNÍ MÉDIOVÁ TRUBKA

Jsou používány trubky hladké nebo spirálově svařované o rozměrech DN 25 – DN 1000 z materiálu 11353.1 nebo 11373.1 Úprava pro svár je prováděna podle ČSN. Dle přání zákazníka může být trubka i jiné jakosti např. oceli tř.12.
 

PLÁŠŤOVÁ TRUBKA

Používány jsou trubky spirálově nebo podélně svařené z materiálu 11373.1 Povrch trubek je opatřen obalem proti korozi a to:
        • bitumenovým obalem s vložkou ze skelné tkaniny s odolností proti průrazu el.proudem 20 kV
  • PE-obalem o síle 5 mm v provedení „n“ nebo „v“ s odolností proti průrazu el.proudem 20 kV


IZOLACE

Médiové potrubí je izolováno potrubními pouzdry z minerální vlny nebo minerální vaty odpuzující vodu. Síla pouzder je stanovena výpočtem a závisí na průměru potrubí a konstrukční teplotě přepravovaného média.

OHYBY MÉDIOVÉ TRUBKY

Montovány jsou ohyby trubkové hladké s R v rozmezí 3DN – 5DN.

OHYBY PLÁŠŤOVÉ TRUBKY

Vyrobeny jsou ze segmentů s poloměrem stejným jako má ohyb vnitřní médiové trubky.
 

PEVNÝ BOD

Je proveden ze silných plátů plechu a ukotven do plášťové trubky. Svojí konstrukcí zabraňuje zvýšeným ztrátám tepla, které by v tomto místě mohly vznikat.

KONCOVÝ UZÁVĚR

V uzavřeném vakuovaném potrubí je osazen na ukončení potrubí v objektu nebo šachtě. Zachycuje dilataci  mezi vnitřní médiovou a plášťovou trubkou. Pokud je to nutné je použit jednoduchý osový kompenzátor s dilatační schopností až + 30 mm. Na venkovní straně je přivařenou přírubou uzavřen prostor mezi kompenzátorem a médiovou trubkou, na vnitřní straně je přivařenou přírubou uzavřen prostor mezi kompenzátorem a plášťovou trubkou. Dilataci v koncovém uzávěru řeší čočkový kompenzátor  s dilatační schopností + 6mm.

ODBOČKA

Vyrábí se v provedení „T“ nebo „P“ podle údajů v projektu.
 
Copyright © 2020 HART-PIPE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.