Spoje potrubí Tisk
Na stavbě se provádí dvěma způsoby:
  • Jednoduchý spoj – po zavaření vnitřní trubky je plášťová trubka posunuta a přivařena.

  • Tzv. „H“ spoj používaný u pevných bodů, osových kompenzátorů, odboček a lomů trasy tj. v místech, kde není možné posunout plášťovou trubku a po zavaření vnitřní trubky vznikne prostor mezi plášťovými trubkami. Tato mezera je uzavřena podélně rozříznutou trubkou o rozměru plášťové trubky.
Po provedené montáži je spoj izolován natavením fólie Raychem nebo Canusa.
 
Copyright © 2020 HART-PIPE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.