HART-PIPE s.r.o. arrow Vakuované potrubí arrow Výhody vakuovaného potrubí
Výhody vakuovaného potrubí Tisk

Potrubí je pokládáno do výkopu na pískový podsyp. Šířka výkopu je v porovnání s potrubím v klasickém kanále menší. Odpadají veškeré stavební práce, jako jsou betonové podkladní vrstvy, osazení železobetonových prefabrikátů, případně betonáž pevných bodů a vodítek, není nutné budovat pod potrubím drenážní systém.

Stavba  trubních vedení v kanálovém provedení je také podstatně časově náročnější než montáž vakuovaných dílů.

Při vlastním provozu vakuovaného potrubního systému vznikají po celou dobu životnosti systému úspory dané nižšími tepelnými ztrátami. V porovnání s kanálovým provedením je u vakuovaného potrubí nižší tepelná ztráta o   25 – 40%. Další výhodou je fakt, že izolace v podmínkách vakua prakticky nestárne ve srovnání s izolací v klasickém kanále, a tak zůstávají provozní parametry vakuovaného potrubí prakticky stejné.

 

 
Copyright © 2020 HART-PIPE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.