Sdružený systém - potrubí do 135 st. C Tisk

Pro systémy, kde je garantována max. teplota 135 st.C společnost HART-PIPE vyrábí sdruženy systém. V tomto systému je médiové potrubí pevně spojeno s PUR pěnou a chráničkou z HDPE, případně z tzv. SPIRO pláště. Všechny vrstvy sdruženého systému dilatují tedy jako celek. V tomto provedení při dodržení provozní teploty do 135 st.C má předizolovaný potrubní systém životnost cca 30 let.

Image 

Použití těchto systému zejména pro:

  • dálkové rozvody tepla
  • dálkové rozvody TÚV
  • tlakové rozvody plynu
  • rozvody chladicí vody v dolech
  • rozvody vratného kondenzátu
  • izolace kanalizačního potrubí
Image
 

POZNÁMKA:

Vyrobit lze potrubí s vodivostí (ztrátami) podle požadavků zákazníka. Je vyráběno i předizolované potrubí s jiným médiovým potrubím podle objednávky. Uvedené průměry plášťů jsou nejčastěji používané - lze použít i jiné. Potrubí je vyráběno i pro venkovní vedení s pláštěm z pozinku.

 
Copyright © 2020 HART-PIPE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.