Výrobní program
Společnost vyrábí 2 systémy:
Oba systémy se využívají především pro bezkanálové uložení rozvodů páry a teplé vody z centrálních zdrojů tepla, tj elektráren a tepláren do výměníkových stanic a dále do domácností.