Služby pro projektanty
  • Společnost HART-PIPE s.r.o. zhotoví bezplatně kladečský plán včetně pevnostních výpočtů  a kompenzací.

  • Společnost HART-PIPE s.r.o. nabízí pomoc při vytváření projektové dokumentace, na přání investora je shopna ji kompletně zajistit.
 Image