Kovová vložka Tisk
Jako kovová kluzná vložka se používá hliníková průrazová trubka, která těsně obepíná  parní  médiové potrubí, a tvoří dilatační spáru mezi médiovým potrubím a vrstvami pevně spojených izolací a pláště. Médiové potrubí má tedy možnost se v tomto pouzdře pohybovat v důsledku změn teploty média(dilatovat), přičemž izolační vrstvy se nepohybují, a tím také neopotřebávají suvným pohybem médiové trubky. Tato kovová vložka zajišťuje dlouholetou životnost vrstev izolací - na rozdíl od jiných konstrukcí, kde bývá izolace přímo na médiovém potrubí a dochází k jejímu otěru.
 
Copyright © 2020 HART-PIPE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.