Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Vakuované potrubí > Výrobní materiály

Výrobní materiály

Vnitřní médiová trubka

Jsou používány trubky hladké nebo spirálově svařované o rozměrech DN 25 – DN 1000 z materiálu 11353.1 nebo 11373.1 Úprava pro svár je prováděna podle ČSN. Dle přání zákazníka může být trubka i jiné jakosti např. oceli tř.12.

Plášťová trubka

Používány jsou trubky spirálově nebo podélně svařené z materiálu 11373.1 Povrch trubek je opatřen obalem proti korozi a to:
bitumenovým obalem s vložkou ze skelné tkaniny s odolností proti průrazu el.proudem 20 kV
PE-obalem o síle 5 mm v provedení „n“ nebo „v“ s odolností proti průrazu el.proudem 20 kV

Izolace

Médiové potrubí je izolováno potrubními pouzdry z minerální vlny nebo minerální vaty odpuzující vodu. Síla pouzder je stanovena výpočtem a závisí na průměru potrubí a konstrukční teplotě přepravovaného média.

Ohyby médiové trubky

Montovány jsou ohyby trubkové hladké s R v rozmezí 3DN – 5DN.

Ohyby plášťové trubky

Vyrobeny jsou ze segmentů s poloměrem stejným jako má ohyb vnitřní médiové trubky.

Pevný bod

Je proveden ze silných plátů plechu a ukotven do plášťové trubky. Svojí konstrukcí zabraňuje zvýšeným ztrátám tepla, které by v tomto místě mohly vznikat.

Koncový uzávěr

V uzavřeném vakuovaném potrubí je osazen na ukončení potrubí v objektu nebo šachtě. Zachycuje dilataci mezi vnitřní médiovou a plášťovou trubkou. Pokud je to nutné je použit jednoduchý osový kompenzátor s dilatační schopností až + 30 mm. Na venkovní straně je přivařenou přírubou uzavřen prostor mezi kompenzátorem a médiovou trubkou, na vnitřní straně je přivařenou přírubou uzavřen prostor mezi kompenzátorem a plášťovou trubkou. Dilataci v koncovém uzávěru řeší čočkový kompenzátor s dilatační schopností + 6mm.

Odbočka

Vyrábí se v provedení „T“ nebo „P“ podle údajů v projektu.