Drobečková navigace

Úvod > Vakuované potrubí > Zkoušky potrubí

Zkoušky potrubí

Zkoušky svárů vnitřní médiové trubky se provádí RTG snímkováním. Sváry musí odpovídat 1. a 2. třídě dle normy ČSN. Zkouší se 100% svárů

Zkoušky svárů vnější plášťové trubky se provádí:

  • kapilární metodou nebo vakuovými brýlemi
  • jiskrovou zkouškou se zkušebním napětím 25 kV
  • přetlakem vzduchu minimálně o hodnotě 0,5 bar (popřípadě jiným plynem) a přetřením svárů pěnovým roztokem.

Po provedené montáži potrubí, pískových zásypů a zhutnění výkopu min. 100 mm nad plášťovou trubku může být vakuované potrubí uvedeno do provozu.

Před vakuací doporučujeme vytočit zátky na koncových uzávěrech a provozovat potrubí minimálně 14 dní, aby došlo k jeho přirozenému vysušení. Sníží se tím významně doba vakuace. Při vysušování je nutná zvýšená opatrnost, aby nedošlo v této době, kdy jsou otevřeny koncové ventily, k zatopení potrubí. Po vysušení je prostor mezi médiovou a plášťovou trubkou vakuován mobilní vývěvou na tlak 1 – 20 mbar absolutního tlaku.